0

Days

0

Hours

0

Minutes

0

Seconds
71%
Số % gói đã bán

Nhanh tay đăng ký dùng thử miễn phí trước khi thanh toán

Offers-VPS#2-4

75.000đ/Tháng

IPv4 dùng riêng không chia sẻ

2 vCore E5 CPU
4 GB DDR4
Storage 50 SSD
10Gbps Speedtest.net
Offers-VPS#2-8

100.000đ/Tháng

IPv4 dùng riêng không chia sẻ

2 vCore E5 CPU
8 GB DDR4
90 SSD Storage
10Gbps Speedtest.net